Tìm kiếm
Hotline
Tư vấn đăng ký:

Gọi ngay: 086 599 3334

Tin tức Tin công nghệ

Khám phá ý nghĩa đặc biệt của đầu số 0597 và đầu số 0397

Khám phá ý nghĩa đặc biệt của đầu số 0597 và đầu số 0397

02/08/2020 18:46:02 - Tin công nghệ
Đầu số 0397 thuộc sở hữu của nhà mạng Viettel được chuyển đổi từ đầu số 01697 vào tháng 9 năm 2018.